top of page

Store Policy

​1.  Algemeen

 

Deze Privacy & Cookie Policy beschrijft de wijze waarop wij bij 4 Smiles omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

 

Deze Privacy & Cookie Policy is op u van toepassing omdat u een klant bent van 4 Smiles. Bij uw bezoek aan onze Website www.cuddlesandsmiles.be zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Elk verder gebruik van de Website impliceert dat u gebonden bent door deze Privacy en Cookie Policy. Klanten en bezoekers van onze Website worden hierna aangeduid als “Eindgebruikers”.

 

2.  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website. Deze omvatten meer bepaald volgende gegevens:  

 

Wij verwerken de naam, voornaam, en contactgegevens van de Eindgebruikers (e-mail, telefoonnummer, adres, enz.), evenals uw hoedanigheid. Deze gegevens worden door ons verwerkt omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van bestelling via de Website.

 

4 Smiles verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Indien er toch persoonsgegevens van minderjarigen zouden worden doorgegeven aan 4 Smiles, dan is de persoon die deze aan ons doorgeeft hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

4 Smiles garandeert dat alle persoonsgegevens enkel worden ingezien door medewerkers van 4 Smiles voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie binnen het bedrijf. Bovendien rust op deze medewerkers een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw privacy.

 

3.  Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 

Door bij het plaatsen van een bestelling uw persoonsgegevens aan ons mee te delen en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Door daarnaast blijvend gebruik te maken van onze Website, bevestigt u telkens uw aanvaarding van deze Privacy en Cookie Policy.

 

Tenslotte geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten te kunnen aanbieden (namelijk het leveren van onze producten) als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond). 

 

4.  Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de door u bestelde producten uit het assortiment van 4 Smiles zo spoedig mogelijk te leveren, en om u op de hoogte te brengen van updates en andere informatie i.v.m. 4 Smiles en onze diensten/producten.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a.:

  • om u de contractueel overeengekomen diensten te kunnen aanbieden en de bestelde goederen te kunnen leveren.

  • om u gerichte informatie te verstrekken, zoals e-mails te versturen die u kunnen interesseren (b.v. informatie m.b.t. nieuwe of vernieuwde producten in ons assortiment);

  • om eventuele vragen van Eindgebruikers te beantwoorden en de technische administratie van onze Website te beheren.

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing.

 

Wij hebben echter wel het recht om uw persoonsgegevens te delen met het bedrijf dat onze Website beheert, met het oog op een optimale werking van onze Website en het oplossen van eventuele technische problemen i.v.m. onze Website. Wij hebben van dit bedrijf sluitende contractuele garanties verkregen dat zij uw gegevens op strikt confidentiële wijze zullen behandelen en dat zij uw gegevens niet zullen doorgeven aan derde partijen.

 

5.  Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de producten en diensten te leveren.

Deze Privacy & Cookie Policy blijft geldig tussen uzelf en ons tot een van de partijen de contractuele relatie schriftelijk opzegt (opzeg kan per email). Bij beëindiging van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens blijvend te bewaren (o.a. wetgeving op bewaren van facturen). Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende zes maanden te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen. 

 

6.  Recht van toegang, verbetering, en verzet

 

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen aan info@4smiles.be. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door een mail te sturen aan info@4smiles.be

 

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan info@4smiles.be (met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.  

 

U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt.

 

7.  Contact: inlichtingen, vragen of klachten

Contact: inlichtingen, vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens of i.v.m. cookies, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: info@4smiles.be] of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy & Cookie Policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

8. Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: info@4smiles.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

9.  Veiligheid

 

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inloggegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

10.  Informatie i.v.m. cookies

 

10.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze Website te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen onze Website en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Website. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van onze Website te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze Website waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.

10.2. Toestemming

Bij een eerste bezoek aan onze Website zal u gevraagd worden om deze Privacy & Cookie Policy te aanvaarden. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden.

Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze Website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze Website nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan onze Website.

U kan via uw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) onze Website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.  

Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om onze Website te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers onze Website gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

10.3. Welke cookies gebruiken wij op onze Website?

 

Op onze Website kunnen wij alleen met technische, analytische en functionele cookies, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van lokalisering van regio); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van onze Website te optimaliseren of voor analyse van het surfgedrag of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme gegevens (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers; enz. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Betaalmogelijkheden

- Bankcontact

- Payconiq

bottom of page